Bất động sản hot
Giá bán: 1.800.000.000
DTMB: 50
Hướng: Đông Nam
Quận Hải An
Giá bán: 4.400.000.000
DTMB: 82
Hướng: Nam ghé Tây
Quận Hải An
Giá bán: 1.120.000.000
DTMB: 72
Hướng:
Quận Kiến An
Giá bán: Thỏa thuận
DTMB: 42
Hướng: Đông Bắc và Tây Bắc
Quận Ngô Quyền
Giá bán: 2.200.000.000
DTMB: 42
Hướng: Tây bắc và Đông bắc
Quận Ngô Quyền
Giá bán: 1.400.000.000
DTMB: 36
Hướng: Đông Nam
Quận Ngô Quyền
Giá bán: 1.500.000.000
DTMB: 40
Hướng: Đông bắc
Quận Hải An
Giá bán: 20.000.000
DTMB: 202,24
Hướng: Đông Nam
Quận Hải An
Giá bán: 1.100.000.000
DTMB: 40
Hướng: Bắc
Quận Hải An
Bất động sản mới
Giá bán: 2.200.000.000
DTMB: 41
Hướng: Tây tứ trạch
Quận Ngô Quyền
Giá bán: 1.680.000.000
DTMB: 36
Hướng: Tây tứ trạch
Quận Lê Chân
Giá bán: 1.100.000.000
DTMB: 40
Hướng: Bắc
Quận Hải An
Giá bán: 20.000.000
DTMB: 202,24
Hướng: Đông Nam
Quận Hải An
Giá bán: 1.500.000.000
DTMB: 40
Hướng: Đông bắc
Quận Hải An
Giá bán: 1.400.000.000
DTMB: 36
Hướng: Đông Nam
Quận Ngô Quyền
Giá bán: 2.200.000.000
DTMB: 42
Hướng: Tây bắc và Đông bắc
Quận Ngô Quyền
Giá bán: Thỏa thuận
DTMB: 42
Hướng: Đông Bắc và Tây Bắc
Quận Ngô Quyền
Giá bán: 1.120.000.000
DTMB: 72
Hướng:
Quận Kiến An