Bất động sản hot
Giá bán: Chỉ 2x tr/m2
DTMB: 103,4m2
Hướng: Đông Bắc
Quận Hồng Bàng
Giá bán:
DTMB: 155m2
Hướng: Nam
Quận Dương Kinh
Giá bán:
DTMB: 152m
Hướng: Tây Bắc
Quận Hải An
Giá bán: 1,3 tỷ
DTMB: 140m2
Hướng:
Huyện An Lão
Giá bán: 10,5 triệu/1 m2
DTMB: 135,5
Hướng: Đông Nam
Huyện An Lão
Giá bán: 650.000.000
DTMB: 52,8
Hướng:
Huyện An Lão
Giá bán: Dưới 1 tỷ
DTMB: Dưới 50m
Hướng:
Quận Kiến An
Bất động sản mới
Giá bán: Dưới 1 tỷ
DTMB: Dưới 50m
Hướng:
Quận Kiến An
Giá bán: 650.000.000
DTMB: 52,8
Hướng:
Huyện An Lão
Giá bán: 10,5 triệu/1 m2
DTMB: 135,5
Hướng: Đông Nam
Huyện An Lão
Giá bán: 1,3 tỷ
DTMB: 140m2
Hướng:
Huyện An Lão
Giá bán:
DTMB: 152m
Hướng: Tây Bắc
Quận Hải An
Giá bán: Chỉ 2x tr/m2
DTMB: 103,4m2
Hướng: Đông Bắc
Quận Hồng Bàng